Cal tenir un hospital o una atenció sanitària millor?