Clavegueram i habitatge, les úniques inversions de la Generalitat a Rubí