Comença la redacció del Pla Local d’Habitatge, amb l’objectiu de facilitar l’accés a un sostre