Condis obrirà un supermercat dins del Mercat Municipal