El Cent Patins busca patrocinadors per superar una situació econòmica delicada