El Centro Aragonés lliurarà els Premis Santa Águeda