El Consorci de Residus inicia un programa per augmentar la recollida d’orgànica