El CRAC celebra l’assemblea general a finals de març