El govern demana paciència pel retard en les obres del Casino, que atribueix al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic