El Jovent Republicà de Rubí renova els càrrecs de la seva junta