El Ple de maig aprovarà el desistiment del POUM en tràmit per començar-lo des de zero