El Ple insta el govern a redactar un projecte per les Torres Massana