El pont de Cova Solera s’ampliarà amb un tercer carril i amb un espai per vianants i bicis