El POUM, l’habitatge, la mobilitat i les urbanitzacions centren el debat electoral