El projecte de pantalles acústiques per Can Vallhonrat s’inclourà als pressupostos generals de l’estat