El Rubí d’abans: ‘El pont del matadero’ o del carrer Cadmo