El Servei de Mediació va atendre 149 casos nous el 2018