El Servei d’Informació i Atenció a les Dones atén 122 rubinenques per violència masclista