El Síndic de Greuges de Catalunya serà a Rubí el 12 de març