El Sindicat del Lloguer creu que no hi ha voluntat política per augmentar el parc d’habitatge social