Les pràctiques sexuals dels antics romans, tema de la nova mostra al Museu Municipal El Castell