El Sindicat del Lloguer i els veïns de Sant Jordi Parc s’oposen a la negociació individual