El Teresa Altet, reconegut per Unicef per l’educació en drets infantils