Els polígons de La Llana, la carretera de Terrassa, el Molí de la Bastida i Can Rosés es constituiran en Àrea de Promoció Econòmica Urbana

Corbera, Vilalta, Ingla, Fernàndez
Esquerra impulsa la campanya ‘Reiniciem Rubí’ amb l’objectiu d’aconseguir l’alcaldia el 2023
4 de junio de 2021
stolp
Els deportats als camps nazis, protagonistes del nou Butlletí
4 de junio de 2021

Els polígons de La Llana, la carretera de Terrassa, el Molí de la Bastida i Can Rosés es constituiran en Àrea de Promoció Econòmica Urbana

Els polígons d’activitat econòmica de La Llana, la Carretera de Terrassa, el Molí de la Bastida i Can Rosés formaran la primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) de la ciutat. El consistori promou la implantació d’aquest sistema de gestió públic i privat com a prova pilot per impulsar la competitivitat de les empreses de la zona.

Les APEU faciliten que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats. Rubí és un dels primers municipis de Catalunya que promou la creació d’una APEU en sol industrial.

Aquest sistema de gestió mixta també busca la modernització i promoció de determinades zones urbanes; la millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; la consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient, i l’increment de la competitivitat per afavorir la creació de l’ocupació.

Els quatre polígons triats per formar l’APEU ocupen el 30.8 % de la superfície total dels PAE de la ciutat, es troben en bon estat, compten amb entitats de gestió amb una antiguitat de més de 5 anys, amb una elevada representativitat i nombre d’associats respecte al total d’establiments de la zona, tenen un pes important quan el percentatge d’empreses, de treballadors i facturació.

A més en aquests quatre polígons s’hi ubiquen 14 de les 50 empreses de Rubí que presenten xifres de negoci més altes: B.Braun, PPG Iberica Sales & Services, DSV, Germans Boada, Eurofragance, Mane Ibérica, Hexpol Compounding, Deltalab, SA Rubí Industrial, Manent Casanovas, CSI Central de Suministros e Instalaciones,Rema Tip Top Ibérica, Vicente Torns Distribution i Cipsacircuits.

“Rubí té un històric molt important de concertació i treball compartit amb el teixit econòmic. La nova llei dels APEUS en obre una nova oportunitat per profunditzar en aquest treball que pensem aprofitar”, assenyala el regidor de Serveis a l’Empresa, Rafael Güeto, qui afegeix que “en moments com l’actual, té més valor que mai el treball compartit amb els agents econòmics del territori”.

L’activitat que porten a terme les APEUs beneficia els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi. És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

La iniciativa compta amb el suport del Fòrum Empresarial Cecot de Rubí i ha rebut una subvenció de 40.000 € de la Diputació de Barcelona per al seu desenvolupament.