Emotiu homenatge de l’Esbart de Rubí al coreògraf Eduard Ventura a La Sala