“En un món tan globalitzat, l’únic que no es desenvolupa de forma lliure i fàcil és la mobilitat de les persones”