Encara no s’han pogut retirar totes les plaques franquistes de la ciutat