Ensurt pel despreniment de part d’un ampit d’una finestra al carrer Plana Can Bertran