La flora i fauna de la Riera, a través dels dibuixos de Quim Conca