Es crea la Taula de Benestar Animal per abordar la tinença d’animals

Ofrena floral per commemorar el 90è aniversari de la Segona República
15 de abril de 2021
gent
Rubí supera els 6.000 casos de persones amb covid-19
15 de abril de 2021

Es crea la Taula de Benestar Animal per abordar la tinença d’animals

La trobada va tenir lloc dimarts a la Biblioteca. / Ajuntament-Localpres

La Taula de Benestar Animal de Rubí, un òrgan de debat i treball per abordar les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat, s’ha creat aquest dimarts. La taula compta amb la participació de professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió, a més de tècnics municipals i representants dels grups polítics del Ple.

El regidor de Benestar Animal, Andrés Medrano, ha explicat que la Taula “és un espai de diàleg i treball, que ajudarà a definir actuacions futures, així com facilitar el coneixement i sensibilització de la ciutadania”.

La taula ha de ser un espai on poder estudiar i treballar opcions pel sistema de recuperació i acollida d’animals abandonats o perduts; per intervenir en el procés participatiu per a la creació del Pla de Benestar Animal de Rubí; per participar en la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals; per estudiar i treballar la creació de la figura de l’agent ciutadà pel Benestar Animal, definint l’abast de la seva actuació; i per formular propostes i recomanacions sobre la tinença d’animals.

Pla de Benestar Animal

En aquesta primera sessió, s’ha presentat a les persones assistents el procés d’elaboració del Pla de Benestar Animal, que consta de tres fases. En primer lloc, la diagnosi, que s’ha realitzat durant el 2020 i que ha consistit en l’anàlisi de les dades i l’anàlisi qualitativa dels serveis de l’Ajuntament. En segon lloc, la fase participativa, on es recolliran les propostes de la ciutadania i es definiran les línies estratègiques. I, per últim, el pla d’acció i seguiment, que concretarà els objectius i les actuacions, la seva valoració econòmica i el calendari per a la seva execució. El Pla de Benestar Animal també disposarà d’un document de seguiment i avaluació.

A la propera reunió de la taula s’abordarà amb profunditat la diagnosi del Pla de Benestar Animal.