Ofrena floral per commemorar el 90è aniversari de la Segona República