Es desactiva el Pla de protecció civil municipal per risc de nevades