Font del Ferro serà el proveïdor preferent de flors i plantes