Fotografia i pintura s’agermanen a l’exposició ‘Dues mirades’, que gira entorn els canvis del barri barceloní de Santa Caterina