Gonzalo Bernardos augura una recuperació de l’ocupació i la riquesa a Rubí per la forta pujada del sector industrial