Homenatge de la ciutat a Neus Català, coincidint amb el canvi de nom de la plaça