Impulsen la Setmana de la Diversitat, per desmuntar estereotips i prejudicis