Juan José Giner presenta els eixos del seu programa: més seguretat, dinamització del comerç i rebaixa fiscal als petits empresaris