La Biblioteca mostra una exposició sobre sexualitat orientada als adolescents