La ciutadania podrà formular precs i preguntes en línia als plens municipals