La família del coreògraf Joan Fosas dona 200 vinils a l’Associació d’Amics de l’?’pera de Sabadell