La Generalitat instal·larà elements de seguretat per a motoristes a la carretera de Rubí a Terrassa