La mobilitat, l’impuls de l’FP i facilitar les gestions municipals, prioritats per a la indústria