La pacificació dels carrers de centre: un impuls decisiu pel comerç local