La participació a Rubí se situa en el 62,99% a les 18 h, la més alta des que es disposa de dades d’avanços de participació