La seguretat ciutadana i l’aparcament, principals preocupacions dels rubinencs