La situació de l’arquitectura al segle XXI centra la trobada dels arquitectes vallesans