La Taula de Competitivitat Industrial ja treballa per millorar aspectes clau