La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí comença a caminar