La taxa d’atur anual a la ciutat és la més baixa registrada des del 2008